Ontdek verschillende leiderschapsstijlen

The 7 Habits of Highly Effective People | The Outcome

Om in 2022 impact te maken als leider op een organisatie is het essentieel om te blijven ontwikkelen en excelleren. De behoeften van de markt veranderen en zo ook het type leiderschap dat de koers van een organisatie bepaalt.

Een leider heeft als taak het inspireren en motiveren van anderen om eenzelfde doel te bereiken. De leiderschapsstijl van professionals vloeit voort vanuit persoonlijkheid en ervaring en wordt gekneed door de bedrijfscultuur. Iedere leider is uniek in zijn of haar leiderschapsstijl. In dit artikel bespreken we de leiderschapsstijlen die vaak voorkomen op de werkvloer.

De definitie van leiderschap

Een leider ziet het potentieel en de waarde van mensen in en communiceert dit naar de mensen zelf, zodat zij deze kwaliteiten in zichzelf zien en geïnspireerd worden om dit in te zetten op de werkvloer.

Welke verschillende leiderschapsstijlen zijn er?

Er zijn verschillende soorten leiderschapsstijlen die je kunt herkennen binnen een organisatie. Dit zijn:

 • Laissez-faire leiderschap
 • Transformationeel leiderschap
 • Transactioneel leiderschap
 • Situationeel leiderschap
 • Gezaghebbend leiderschap
 • Participatief leiderschap
FranklinCovey Benelux Careers

Laissez-faire leiderschap

Laissez-faire leiderschap wordt ook wel delegerend leiderschap genoemd. Delegerende leiders geven hun taken uit handen en laten de besluitvorming over aan anderen in de groep. Leden van de groep worden vrijgelaten en krijgen geen begeleiding. Deze vorm van leiderschap kan leiden tot een moraal onder de groepsleden waarbij leden geen persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Groepen die geleid worden door een laissez-faire leider kennen vaak geen richting en zijn over het algemeen minder productief.

Je kunt een delegerende leiderschapsstijl herkennen aan de volgende punten:

 • De leider laat teamleden met een tegenovergestelde mening individueel een andere aanpak proberen.
 • De leider voorziet de teamleden van middelen en laat het proces verder los.

De voor- en nadelen van laissez-faire leiderschap

Laissez-faire leiderschap kan goed werken wanneer de groep uit meerdere deskundigen bestaat. In dat geval werkt het laissez-faire leiderschap als voordeel.
Een nadeel van het laissez-faire leiderschap is dat rollen of verantwoordelijkheden onbepaald zijn. Dit heeft weer een nadelig effect op de productiviteit en de uiteindelijke uitkomst van het project.

Transformationeel leiderschap

Transformationeel leiderschap

Leiders die gebruik maken van transformationeel leiderschap winnen eerst het vertrouwen en respect van de teamleden. Transformationeel leiderschap kan worden opgesplitst in 4 componenten, ook wel de 4 i’s genoemd.

 • Inspirerende motivatie
 • Idealiserende invloed
 • Individuele consideratie
 • Intellectuele stimulatie

De 4 i’s meten in welke mate een leider transformationeel is. Het bereiken van een hogere motivatie door de samenwerking tussen leiders en volgers is kenmerkend voor transformationeel leiderschap.

De voor- en nadelen van transformationeel leiderschap

Er zijn een aantal voordelen verbonden aan transformationeel leiderschap. We bespreken deze kort:

 • Aanmoediging en coaching worden gebruikt door de leider om het team sterker te maken.
 • De leider en de volgers hebben een gemeenschappelijk doel dat leidt tot groei van het bedrijf.
 • Vrijheid onder de teamleden.


De nadelen van transformationeel leiderschap zijn:

 • Ieder teamlid moet het eens zijn met de aanpak van de leider.
 • De leider moet dezelfde doelstellingen hebben als het bedrijf.
 • De continue druk en engagement van de leider kan leiden tot een burn-out.
 • Kleine taken kunnen makkelijker worden vergeten.
Transactioneel leiderschap

Transactioneel leiderschap

Transactioneel leiderschap wordt vaak als het tegenovergestelde gezien van transformationeel leiderschap. Waar het transformationeel leiderschap werkt met vertrouwen en respect, gaat transactioneel leiderschap uit van beloningen en straffen om leden van het team te motiveren.

Teamleden worden geacht de aanwijzingen van de leider zorgvuldig op te volgen. Transactioneel leiderschap is gebaseerd op de gedachte dat een hiërarchie leidt tot betere bedrijfsresultaten.

De voor- en nadelen van transactioneel leiderschap

De voordelen van transactioneel leiderschap zijn:

 • Er zijn duidelijke verwachtingen van groepsleden.
 • Deze manier van leiden is effectief in een crisis, omdat iedereen een duidelijke rol aanneemt.
 • Gericht op langetermijndoelen.


De nadelen van transactioneel leiderschap zijn:

 • Er is geen ruimte voor creativiteit vanuit de teamleden.
 • Initiatief wordt niet beloond.
 • Gericht op kortetermijndoelen.
 • Geen oog voor de emotionele behoeften van teamleden.
Gezaghebbend leiderschap | FranklinCovey Benelux

Gezaghebbend leiderschap

Gezaghebbend leiderschap staat ook wel bekend als autoritair leiderschap. Autoritaire leiders hebben controle en gezag over de leden van een team. Er is slechts een persoon die beslissingen neemt. Een autoritaire leider heeft een duidelijke visie voor het team, waarbij leden alleen als het nodig is betrokken worden bij de besluitvorming. Autoritaire leiders kunnen worden ervaren als vriendelijk maar onpersoonlijk.

De voor- en nadelen van gezaghebbend leiderschap

Er zijn meerdere voordelen van gezaghebbend leiderschap. Wij noemen deze kort:

 • Autoritaire leiders presteren effectief onder tijdnood.
 • Gezaghebbend leiderschap is het meest efficiënt wanneer de leider een deskundige is.
 • Deze leiderschapsstijl is succesvol wanneer er moeilijke beslissingen moeten worden gemaakt.


De nadelen van gezaghebbend leiderschap zijn:

 • Autoritaire leiders kunnen overkomen als controlerend en dominant.
 • Leiders die gebruik maken van autoritair leiderschap klampen zich vaak vast aan hun eigen principes en ideeën.
 • Onder deze leiderschapsstijl is er geen ruimte voor creativiteit of initiatief vanuit teamleden.
Participatief leiderschap | FranklinCovey Benelux

Participatief leiderschap

Participatief leiderschap, ook wel bekend als democratisch leiderschap, is een leiderschapsstijl waarbij ieders mening wordt aangemoedigd en samenwerking gestimuleerd wordt. Participatieve leiders steken energie in het ontwikkelen van de kwaliteiten van teamleden, met de kennis dat dit uiteindelijk een positief effect heeft op de groei van het bedrijf.

Alhoewel beslissingen en verantwoordelijkheden verdeeld worden over het team, heeft een democratische leider het laatste woord.

De voor- en nadelen van participatief leiderschap

Participatief leiderschap kent enkele voordelen. Wij leggen deze kort uit:

 • Teamleden voelen zich betrokken en krijgen de ruimte om hun creativiteit te uiten.
 • Er is sprake van een groepsgevoel dat uiteindelijk leidt tot betere prestaties.
 • Volgens de theorie is dit de meest doeltreffende leiderschapsstijl.


De nadelen van participatief leiderschap zijn:

 • Teamleden moeten sterk betrokken zijn om tot betere prestaties te komen.
 • Participatief leiderschap is niet zo productief als autoritair leiderschap.

Welke kleuren horen er bij de leiderschapsstijlen?

Iedere persoonlijkheid kun je indelen in het kleurenmodel van de Zwitserse psychiater Carl Jung.

 1. 01
  Rood

  Een rode persoonlijkheid staat voor dominantie. Deze persoonlijkheid neemt vaak van nature vaak gebruik van gezaghebbend leiderschap. Iemand met een rode persoonlijkheid is recht voor zijn raap en heeft geen moeite met het aanspreken van achter lopende teamleden.

 2. 02
  Blauw

  Een blauwe persoonlijkheid is analytisch en organiseert rollen en verantwoordelijkheden. Een persoon met een blauwe persoonlijkheid reageert voorzichtiger dan iemand met een rode persoonlijkheid.

 3. 03
  Groen

  Een groene persoonlijkheid reageert rustig en gaat conflicten liever uit de weg. Ook is deze persoonlijkheid vaak gericht op actualiteit.

 4. 04
  Geel

  Een gele persoonlijkheid wordt vaak getypeerd als impulsief en op de toekomst gericht.

Zelf leiderschapsstijlen implementeren

Ben je zelf op zoek om verschillende leiderschapsstijlen te implementeren op jouw werkvloer? Wil je meer weten over hoe je de prestaties van jouw team naar een hoger niveau tilt? Tijdens onze praktijkgerichte leiderschapstraining leer je hoe strategisch denken en betrokkenheid onder het team leidt tot hoge prestaties op de lange termijn. Neem contact met ons op om te kijken wat onze management programma’s kunnen betekenen voor de groei van jouw bedrijf.

Demo aanvragen
blijf op de hoogte

Wil je maandelijks inspirerende content ontvangen?

ja, inspireer mij!